LEMBARAN KERJA
Lembaran Kerja.
Ibadah
Solat Berjemaah.

Nama Murid : ..........................................
Kelas / Darjah : ..............................

Arahan : Baca dan fahamkan soalan di bawah kemudian berikan jawapan.


  1. Apakah pengertian Solat Berjemaah? 

  1. Nyatakan hukum Solat Berjemaah dalam solat fardhu dan solat jumaat.

Solat Fardhu :


 
       
Solat Jumaat :

       

  1. Nyatakan apakah yang dimaksudkan dengan makmum muafik dan makmum masbuk.

Makmum Muafik :


 


Makmum Masbuk 


:

No comments:

Post a Comment